Oglądasz starą wersję tego posta, z 29 maja 2020 o 10:20:44. zobacz poniżej różnice między tą wersją a aktualna wersja.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie poszukuje pracownika na stanowisko Główny Księgowy /Główna Księgowa

Szczegóły w załączniku (*.pdf)

Aplikację należy składać w terminie do: 10.06.2020r do godziny 15.00, w formie papierowej na adres Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62 – 510 Konin lub elektronicznie na adres mailowy: arr@arrkonin.org.pl

Uwaga! W przypadku elektronicznego złożenia aplikacji kandydat może zostać wezwany
o dostarczenie aplikacji w wersji papierowej.

Dodatkowe informacje:

  • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane,
  • kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.

 Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie BIP www.bip.arrkonin.org.pl oraz na stronie głównej ARR www.arrkonin.org.pl .

 


Archiwum zmian:


Zmiany:

29 maja 2020 o 10:20:44Bieżąca wersja
Treść
Skasowano: <strong>Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie poszukuje pracownika na stanowisko Główny Księgowy /Główna Księgowa</strong> Dodano: <strong>Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie poszukuje pracownika na stanowisko Główny Księgowy / Główna Księgowa</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Nabór-ARR- S.A_na-stanowisko-głównego- księgowego.pdf" target="_blank" rel="noopener" >Szczegóły w załączniku (*.pdf)</a>Bez zmian: <a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Nabór-ARR- S.A_na-stanowisko-głównego- księgowego.pdf" target="_blank" rel="noopener" >Szczegóły w załączniku (*.pdf)</a>
 Dodano: <a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Klauzula- informacyjna- dla-kandydatów- do-pracy.pdf">Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (*.pdf)</a>
Bez zmian: <strong>Aplikację należy składać w terminie do: 10.06.2020r do godziny 15.00, w formie papierowej na adres Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62 – 510 Konin lub elektronicznie na adres mailowy: </strong><a href="mailto: arr@arrkonin.org.pl"><strong> arr@arrkonin.org.pl< /strong></a>Bez zmian: <strong>Aplikację należy składać w terminie do: 10.06.2020r do godziny 15.00, w formie papierowej na adres Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62 – 510 Konin lub elektronicznie na adres mailowy: </strong><a href="mailto: arr@arrkonin.org.pl"><strong> arr@arrkonin.org.pl< /strong></a>
Bez zmian: <strong>Uwaga! W przypadku elektronicznego złożenia aplikacji kandydat może zostać wezwanyBez zmian: <strong>Uwaga! W przypadku elektronicznego złożenia aplikacji kandydat może zostać wezwany
Bez zmian: o dostarczenie aplikacji w wersji papierowej. </strong>Bez zmian: o dostarczenie aplikacji w wersji papierowej. </strong>
Bez zmian: <strong>Dodatkowe informacje:</strong>Bez zmian: <strong>Dodatkowe informacje:</strong>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane,</li>Bez zmian: <li>aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane,</li>
Bez zmian: <li>kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne,</li>Bez zmian: <li>kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne,</li>
Bez zmian: <li>kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.</li>Bez zmian: <li>kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Skasowano: <strong> </strong> <strong>Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie BIP </strong><a href="http:// www.bip.arrkonin.org.pl"> <strong>www.bip.arrkonin.org.pl< /strong></a><strong> oraz na stronie głównej ARR </strong><a href="http:// www.arrkonin.org.pl"><strong> www.arrkonin.org.pl</strong> </a><strong> . </strong> Dodano: <strong>&nbsp; </strong><strong>Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie BIP </strong><a href="http:// www.bip.arrkonin.org.pl"> <strong>www.bip.arrkonin.org.pl< /strong></a><strong> oraz na stronie głównej ARR </strong><a href="http:// www.arrkonin.org.pl"><strong> www.arrkonin.org.pl</strong> </a><strong> . </strong>
Bez zmian: &nbsp;Bez zmian: &nbsp;

Uwaga: Można dodać spacje do tekstu porównawczego, aby lepiej zawijać linie.