Oglądasz starą wersję tego posta, z 23 sierpnia 2017 o 11:31:09. zobacz poniżej różnice między tą wersją a aktualna wersja.

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W KONINIE poszukuje kandydata na stanowisko:

Główny Księgowy/Główna Księgowa

Wymiar etatu: 1

Zakres obowiązków:

 • samodzielne prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • nadzorowanie spraw kadrowych i płacowych w Spółce
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzenia sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów Spółki, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby organów Spółki oraz podmiotów zewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (np. US, ZUS, GUS, banki, itp.)
 • sporządzenie i nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych (PIT, CIT, VAT)
 • udział w budżetowaniu i przygotowywaniu finansowych informacji zarządczych
 • przygotowywanie planów finansowych
 • prowadzenie spraw windykacyjnych spółki
 • sporządzanie analiz scoringu udzielanych przez Spółkę pożyczek

Wymagania niezbędne:

 • 2 lat doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego/-ej w spółce kapitałowej
 • wykształcenie wyższe
 • szeroka wiedza z zakresu rachunkowości
 • doświadczenie w rozliczaniu i księgowaniu projektów unijnych
 • praktyczna wiedza z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, regulacji ZUS
 • biegła znajomość środowiska MS Office, szczególnie programu MS Excel
 • dobra znajomość programów: Comarch Optima ERP, Płatnik
 • znajomość zagadnień funkcjonowania spółek prawa handlowego
 • samodzielność w identyfikacji problemów i ich rozwiązywaniu
 • inicjatywa w udoskonalanie procesów sprawozdawczych
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych
 • zdolności analityczne
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespoleDodatkowymi atutami będą:
  • uprawnienia biegłego rewidenta
  • posiadanie Certyfikatu ACCA
  • doświadczenia w zakresie prawa instrumentów finansowych
  • znajomość języka angielskiego

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
  • własne stanowisko pracy (samodzielne biuro, komputer, telefon itp.)
  • możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania wiedzy i umiejętności
  • odpowiedzialną pracę na ciekawym i rozwojowym stanowisku
  • miłą i przyjazną atmosferę w pracy

  Wymagane dokumenty:

  • podpisane CV i list motywacyjny
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
  • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin”

  Aplikacje należy składać w terminie do: 6 września 2017 r.


Archiwum zmian:


Zmiany:

23 sierpnia 2017 o 11:31:09Bieżąca wersja
Treść
Bez zmian: <strong>AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W KONINIE poszukuje kandydata na stanowisko</strong>:Bez zmian: <strong>AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W KONINIE poszukuje kandydata na stanowisko</strong>:
Bez zmian: Główny Księgowy/Główna KsięgowaBez zmian: Główny Księgowy/Główna Księgowa
Bez zmian: Wymiar etatu: 1Bez zmian: Wymiar etatu: 1
Bez zmian: <strong><u>Zakres obowiązków: </u></strong>Bez zmian: <strong><u>Zakres obowiązków: </u></strong>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>samodzielne prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa</li>Bez zmian: <li>samodzielne prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa</li>
Bez zmian: <li>nadzorowanie spraw kadrowych i płacowych w Spółce</li>Bez zmian: <li>nadzorowanie spraw kadrowych i płacowych w Spółce</li>
Bez zmian: <li>odpowiedzialność za procedurę potwierdzenia sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów Spółki, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,</li>Bez zmian: <li>odpowiedzialność za procedurę potwierdzenia sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów Spółki, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,</li>
Bez zmian: <li>przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby organów Spółki oraz podmiotów zewnętrznych,</li>Bez zmian: <li>przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby organów Spółki oraz podmiotów zewnętrznych,</li>
Bez zmian: <li>nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,</li>Bez zmian: <li>nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,</li>
Bez zmian: <li>kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (np. US, ZUS, GUS, banki, itp.)</li>Bez zmian: <li>kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (np. US, ZUS, GUS, banki, itp.)</li>
Bez zmian: <li>sporządzenie i nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych (PIT, CIT, VAT)</li>Bez zmian: <li>sporządzenie i nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych (PIT, CIT, VAT)</li>
Bez zmian: <li>udział w budżetowaniu i przygotowywaniu finansowych informacji zarządczych</li>Bez zmian: <li>udział w budżetowaniu i przygotowywaniu finansowych informacji zarządczych</li>
Bez zmian: <li>przygotowywanie planów finansowych</li>Bez zmian: <li>przygotowywanie planów finansowych</li>
Bez zmian: <li>prowadzenie spraw windykacyjnych spółki</li>Bez zmian: <li>prowadzenie spraw windykacyjnych spółki</li>
Bez zmian: <li>sporządzanie analiz scoringu udzielanych przez Spółkę pożyczek</li>Bez zmian: <li>sporządzanie analiz scoringu udzielanych przez Spółkę pożyczek</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <strong><u>Wymagania niezbędne:</u></strong>Bez zmian: <strong><u>Wymagania niezbędne:</u></strong>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>2 lat doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego/-ej w spółce kapitałowej</li>Bez zmian: <li>2 lat doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego/-ej w spółce kapitałowej</li>
Bez zmian: <li>wykształcenie wyższe</li>Bez zmian: <li>wykształcenie wyższe</li>
Bez zmian: <li>szeroka wiedza z zakresu rachunkowości</li>Bez zmian: <li>szeroka wiedza z zakresu rachunkowości</li>
Bez zmian: <li>doświadczenie w rozliczaniu i księgowaniu projektów unijnych</li>Bez zmian: <li>doświadczenie w rozliczaniu i księgowaniu projektów unijnych</li>
Bez zmian: <li>praktyczna wiedza z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, regulacji ZUS</li>Bez zmian: <li>praktyczna wiedza z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, regulacji ZUS</li>
Bez zmian: <li>biegła znajomość środowiska MS Office, szczególnie programu MS Excel</li>Bez zmian: <li>biegła znajomość środowiska MS Office, szczególnie programu MS Excel</li>
Bez zmian: <li>dobra znajomość programów: Comarch Optima ERP, Płatnik</li>Bez zmian: <li>dobra znajomość programów: Comarch Optima ERP, Płatnik</li>
Bez zmian: <li>znajomość zagadnień funkcjonowania spółek prawa handlowego</li>Bez zmian: <li>znajomość zagadnień funkcjonowania spółek prawa handlowego</li>
Bez zmian: <li>samodzielność w identyfikacji problemów i ich rozwiązywaniu</li>Bez zmian: <li>samodzielność w identyfikacji problemów i ich rozwiązywaniu</li>
Bez zmian: <li>inicjatywa w udoskonalanie procesów sprawozdawczych</li>Bez zmian: <li>inicjatywa w udoskonalanie procesów sprawozdawczych</li>
Bez zmian: <li>doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych</li>Bez zmian: <li>doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych</li>
Bez zmian: <li>zdolności analityczne</li>Bez zmian: <li>zdolności analityczne</li>
Bez zmian: <li>bardzo dobra organizacja pracy</li>Bez zmian: <li>bardzo dobra organizacja pracy</li>
Skasowano: <li>komunikatywność i umiejętność pracy w zespole<strong> <u>Dodatkowymi atutami będą:</u></strong> Dodano: <li>komunikatywność i umiejętność pracy w zespole</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <strong><u>Dodatkowymi atutami będą:</u></strong>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>uprawnienia biegłego rewidenta</li>Bez zmian: <li>uprawnienia biegłego rewidenta</li>
Bez zmian: <li>posiadanie Certyfikatu ACCA</li>Bez zmian: <li>posiadanie Certyfikatu ACCA</li>
Bez zmian: <li>doświadczenia w zakresie prawa instrumentów finansowych</li>Bez zmian: <li>doświadczenia w zakresie prawa instrumentów finansowych</li>
Bez zmian: <li>znajomość języka angielskiego</li>Bez zmian: <li>znajomość języka angielskiego</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <strong><u>Oferujemy: </u></strong>Bez zmian: <strong><u>Oferujemy: </u></strong>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę</li>Bez zmian: <li>stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę</li>
Bez zmian: <li>własne stanowisko pracy (samodzielne biuro, komputer, telefon itp.)</li>Bez zmian: <li>własne stanowisko pracy (samodzielne biuro, komputer, telefon itp.)</li>
Bez zmian: <li>możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania wiedzy i umiejętności</li>Bez zmian: <li>możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania wiedzy i umiejętności</li>
Bez zmian: <li>odpowiedzialną pracę na ciekawym i rozwojowym stanowisku</li>Bez zmian: <li>odpowiedzialną pracę na ciekawym i rozwojowym stanowisku</li>
Bez zmian: <li>miłą i przyjazną atmosferę w pracy</li>Bez zmian: <li>miłą i przyjazną atmosferę w pracy</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <strong><u>Wymagane dokumenty:</u></strong>Bez zmian: <strong><u>Wymagane dokumenty:</u></strong>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>podpisane CV i list motywacyjny</li>Bez zmian: <li>podpisane CV i list motywacyjny</li>
Bez zmian: <li>kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje</li>Bez zmian: <li>kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje</li>
Bez zmian: <li>kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)</li>Bez zmian: <li>kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)</li>
Bez zmian: <li>własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:</li>Bez zmian: <li>własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin”Bez zmian: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin”
Skasowano: <strong>Aplikacje należy składać w terminie do: 6 września 2017 r.</strong></li> Dodano: <strong>Aplikacje należy składać w terminie do: 7 września 2017 r.  </strong><strong>pod adresem:</strong>
 Dodano: Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin lub na adres e-mail: <u>arr@arrkonin.org.pl</u>
 Dodano: <strong><u>Dodatkowe informacje:</u></strong>
 Dodano: <ul>
 Dodano: <li>aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do siedziby Spółki), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane</li>
 Dodano: <li>kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne</li>
 Dodano: <li>kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji</li>
 Dodano: <li>informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP <u><a href="http:// www.bip.arrkonin.org.pl/" >bip.arrkonin.org.pl</a> oraz na stronie głównej ARR <a href="http:// www.arrkonin.org.pl/ ">www.arrkonin.org.pl< /a></u></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>

Uwaga: Można dodać spacje do tekstu porównawczego, aby lepiej zawijać linie.