Przedmiot działalności

Działalność ARR S.A. w Koninie obejmuje przede wszystkim:

  • realizację projektów i usług związanych z rozwojem regionalnym, rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w Wielkopolsce, częściowo lub całkowicie wspófinansowanych ze środków UE,
  • wspieranie mikro, małych i średnich firm (MSP) poprzez realizację usług informacyjnych, informacyjno-doradczych, rozwojowych,  szkoleniowych i finansowych w tym udzielanie dotacji na rozwój firmy i/lub podnoszenie kompetencji pracowników,
  • doradztwo finansowe w tym: pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, opracowywanie dokumentacji kredytowej, pożyczkowej i dotacyjnej,
  • pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców,
  • organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji o tematyce istotnej dla rozwoju regionalnego i lokalnego,
  • współpracę z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju regionalnego,
  • współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z rozwojem regionalnym i rozwojem przedsiębiorczości,
  • promowanie współpracy regionów, instytucji i przedsiębiorstw za zagranicą,
  • wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą.

Dni i godziny pracy

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku.

W miesiącach od stycznia do maja oraz od września do grudnia

ARR S.A. czynna jest w godzinach od 8:00 – 16:00

W miesiącach od czerwca do końca sierpnia

ARR S.A. czynna jest w godzinach od 7:30 – 15:30

 

Informacje podstawowe

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie prowadzi działalność od stycznia 1992 r. Przesłanką utworzenia Agencji była potrzeba posiadania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju regionalnego (restrukturyzacja gospodarki i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw), wyspecjalizowanej w realizacji rządowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie posiada bogate doświadczenie w realizacji szeregu usług wspierających powstawanie i rozwój głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W okresie ponad 25-letniej działalności Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ugruntowała swoją pozycję jako jedna z poważniejszych instytucji wspierających rozwój regionalny na terenie województwa wielkopolskiego.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie posiada na swoim koncie wiele zrealizowanych seminariów i konferencji oraz inicjatyw o charakterze lokalnym i regionalnym.

Od roku 2001 do 2008 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego, tj. instytucji, która na szczeblu regionalnym administrowała środkami unijnymi przeznaczonymi na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw.

Główna siedziba Agencji znajduje się na ul. Zakładowej 4 w Koninie

Ponadto Agencja posiada własne nieruchomości położone na ul. Makowej 8 w Koninie (Chorzeń) oraz na ulicy Dworcowej.