Oglądasz starą wersję tego posta, z 22 grudnia 2017 o 12:08:08. zobacz poniżej różnice między tą wersją a aktualna wersja.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych;

  • nieczystości stałych mieszanych z kontenera o pojemności 1,00 m3– raz w tygodniu,
  • nieczystości segregowanych typu makulatura o poj. kontenera 1,00 m3 – raz w tygodniu,
  • nieczystości segregowanych typu plastic o poj. kontenera 1,00 m3 – raz na dwa tygodnie.

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Miejsce odbioru odpadów komunalnych : Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Makowa 8, 62-510 Konin.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 29 grudnia 2017 do godziny 1200 osobiście, pocztą pod adresem; Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, bądź na adres e-mail: zaneta.lukasik@arrkonin.org.pl,


Archiwum zmian:


Zmiany:

22 grudnia 2017 o 12:08:08Bieżąca wersja
Treść
Bez zmian:  Bez zmian:  
Bez zmian: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych;Bez zmian: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych;
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li>nieczystości stałych mieszanych z kontenera o pojemności 1,00 m<sup>3</sup>- raz w tygodniu,</li>Bez zmian: <li>nieczystości stałych mieszanych z kontenera o pojemności 1,00 m<sup>3</sup>- raz w tygodniu,</li>
Bez zmian: <li>nieczystości segregowanych typu makulatura o poj. kontenera 1,00 m<sup>3</sup> – raz w tygodniu,</li>Bez zmian: <li>nieczystości segregowanych typu makulatura o poj. kontenera 1,00 m<sup>3</sup> – raz w tygodniu,</li>
Bez zmian: <li>nieczystości segregowanych typu plastic o poj. kontenera 1,00 m<sup>3</sup> – raz na dwa tygodnie.</li>Bez zmian: <li>nieczystości segregowanych typu plastic o poj. kontenera 1,00 m<sup>3</sup> – raz na dwa tygodnie.</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.Bez zmian: Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.
Bez zmian: W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia.Bez zmian: W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 Dodano: Termin<strong>  </strong>realizacji przedmiotu zamówienia; od dnia 1 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r.
Bez zmian: Miejsce odbioru odpadów komunalnych : Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Makowa 8, 62-510 Konin.Bez zmian: Miejsce odbioru odpadów komunalnych : Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Makowa 8, 62-510 Konin.
Bez zmian: Ofertę prosimy złożyć do dnia <strong>29 grudnia 2017 do godziny 12<sup>00 </sup></strong>osobiście, pocztą pod adresem; Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, bądź na adres e-mail: zaneta.lukasik@arrkonin.org.pl,Bez zmian: Ofertę prosimy złożyć do dnia <strong>29 grudnia 2017 do godziny 12<sup>00 </sup></strong>osobiście, pocztą pod adresem; Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, bądź na adres e-mail: zaneta.lukasik@arrkonin.org.pl,

Uwaga: Można dodać spacje do tekstu porównawczego, aby lepiej zawijać linie.