Oglądasz starą wersję tego posta, z 2020-11-27 @ 13:20:14. zobacz poniżej różnice między tą wersją a aktualna wersja.


Archiwum zmian:


Zmiany:

2020-11-27 @ 13:20:14Bieżąca wersja
Treść
Skasowano:
<ul>
Dodano:
<ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zwolanie- nNWZA-ARR-SA- na-grudzien.pdf" rel="attachment noopener wp-att-902" target="_blank">Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 06.12.2023 r. (pobierz)</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2023/ 05/zarzad-zwoluje.pdf" rel="attachment noopener wp-att-883" target="_blank">Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 maja 2023 r. (pobierz)</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Porzadek- obrad-NWZA-XI-2020.pdf" rel="attachment wp-att-580 noopener noreferrer" target="_blank">Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na  dzień 10 grudnia 2020 r. </a></li> Dodano: <li><a href="https:/ /bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2022/ 11/Zarzad-zwoluje- o-ZWZ-OK.pdf" rel="attachment noopener wp-att-816" target="_blank">Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 listopada 2022 r. (pobierz)</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Drugie-wezwanie.pdf" rel="attachment wp-att-552 noopener noreferrer" target="_blank"></a><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/III-WEZWANIE- AKCJONARIUSZY.pdf" rel="attachment wp-att-583 noopener noreferrer" target="_blank">Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji (pobierz)</a></li> 
 Dodano: <li><a href="https:/ /bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2022/ 05/Porzadek- Obrad-ZWZ-ARR-SA.pdf" rel="attachment noopener wp-att-767" target="_blank">Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 czerwca 2022 r. (pobierz)</a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2021/ 08/Zarzad-zwoluje- sierpien-2021-2.pdf" rel="attachment noopener wp-att-723" target="_blank">Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 sierpnia 2021 r. (pobierz)</a><br /><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Regulamin- WZA-Srodki-elektr.- PO-ZMIANACH-2021.pdf" rel="attachment noopener wp-att-707" target="_blank"></a><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2021/ 08/Regulamin- WZA-Srodki-elektr.- PO-ZMIANACH.pdf" rel="attachment noopener wp-att-724" target="_blank">Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (pobierz)</a><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Regulamin- WZA-Srodki-elektr.- PO-ZMIANACH-2021.pdf" rel="attachment noopener wp-att-707" target="_blank"></a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/NWZ-22-07-2021.pdf" rel="attachment noopener wp-att-716" target="_blank">Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lipca 2021 r. (pobierz)</a><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/ZWZ_2021_ ARR-S.A..pdf" rel="attachment noopener wp-att-693" target="_blank"></a><br /><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Regulamin- WZA-Srodki-elektr.- PO-ZMIANACH-2021.pdf" rel="attachment noopener wp-att-707" target="_blank">Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (pobierz)</a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/ZWZ_2021_ ARR-S.A..pdf" rel="attachment noopener wp-att-693" target="_blank">Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09 czerwca 2021 r. (pobierz)</a><br /><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Regulamin- WZA-Srodki-elektr.- PO-ZMIANACH-2021.pdf" rel="attachment noopener wp-att-707" target="_blank">Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (pobierz)</a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Porzadek- obrad-NWZA-XI-2020.pdf" rel="attachment wp-att-580 noopener noreferrer" target="_blank">Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na  dzień 10 grudnia 2020 r. (pobierz)</a><br /><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/Regulamin.pdf" rel="attachment wp-att-593 noopener noreferrer" target="_blank">Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (pobierz) </a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/V-Wezwanie_ Akcjonariuszy.pdf" rel="attachment wp-att-627 noopener noreferrer" target="_blank">Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji (pobierz)</a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 12/IV-Wezwanie- Akcjonariuszy.pdf" rel="attachment wp-att-601 noopener noreferrer" target="_blank">Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji (pobierz)</a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/III-WEZWANIE- AKCJONARIUSZY.pdf" rel="attachment wp-att-583 noopener noreferrer" target="_blank">Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji (pobierz)</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Drugie-wezwanie.pdf" rel="attachment wp-att-552 noopener noreferrer" target="_blank">Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji (pobierz)</a></li>Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Drugie-wezwanie.pdf" rel="attachment wp-att-552 noopener noreferrer" target="_blank">Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji (pobierz)</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Wezwanie- akcjonariuszy- do-zlozenia- dokumentu-akcji.pdf" rel="attachment wp-att-547 noopener noreferrer" target="_blank">Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji (pobierz)</a></li>Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Wezwanie- akcjonariuszy- do-zlozenia- dokumentu-akcji.pdf" rel="attachment wp-att-547 noopener noreferrer" target="_blank">Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji (pobierz)</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <ul>Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/KSIEGA-AKCJ-2020.pdf" rel="attachment wp-att-533 noopener noreferrer" target="_blank" >Akcjonariusze ARR S.A. w Koninie (pobierz)</a></li> Dodano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/Akcjonariusze- ARR-S.A..pdf" rel="attachment wp-att-585 noopener noreferrer" target="_blank" >Akcjonariusze ARR S.A. w Koninie (pobierz)</a></li>
Skasowano: </ul> 
Skasowano: [/ et_pb_column][/ et_pb_row][/ et_pb_section]Dodano: </ul>[/et_pb_ text][/et_pb_ column][/et_ pb_row]

Uwaga: Można dodać spacje do tekstu porównawczego, aby lepiej zawijać linie.

Skip to content