Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie poszukuje pracownika na stanowisko Główny Księgowy / Główna Księgowa

Szczegóły w załączniku (*.pdf)

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (*.pdf)

Aplikację należy składać w terminie do: 10.06.2020r do godziny 15.00, w formie papierowej na adres Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62 – 510 Konin lub elektronicznie na adres mailowy: arr@arrkonin.org.pl

Uwaga! W przypadku elektronicznego złożenia aplikacji kandydat może zostać wezwany
o dostarczenie aplikacji w wersji papierowej.

Dodatkowe informacje:

  • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane,
  • kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.

 Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie BIP www.bip.arrkonin.org.pl oraz na stronie głównej ARR www.arrkonin.org.pl .

 


Archiwum zmian:

Skip to content