Wykonanie usługi badania powiązań sfery B+R i IOB z przedsiębiorstwami oraz opracowania Planu rozwoju sieci powiązań sfery B+R i IOB z przedsiębiorcami celem osiągnięcia neutralności klimatycznej

Wykonanie usługi badania powiązań sfery B+R i IOB z przedsiębiorstwami oraz opracowania Planu rozwoju sieci powiązań sfery B+R i IOB z przedsiębiorcami celem osiągnięcia neutralności klimatycznejhttps://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2024%2FBZP%2000296193%2F01

ARR w Koninie poszukuje kandydata na stanowisko Główna Księgowa/Główny Księgowy

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie poszukuje pracownika na stanowisko Główny Księgowy / Główna Księgowa

Szczegóły w załączniku (*.pdf)

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (*.pdf)

Aplikację należy składać w terminie do: 10.06.2020r do godziny 15.00, w formie papierowej na adres Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62 – 510 Konin lub elektronicznie na adres mailowy: arr@arrkonin.org.pl

Uwaga! W przypadku elektronicznego złożenia aplikacji kandydat może zostać wezwany
o dostarczenie aplikacji w wersji papierowej.

Dodatkowe informacje:

  • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane,
  • kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.

 Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie BIP www.bip.arrkonin.org.pl oraz na stronie głównej ARR www.arrkonin.org.pl .

 

Zapytanie ofertowe dotyczące badania bilansu za 2019 i 2020 r.

Szanowni Państwo, Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na:    Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem rezerw na należności z tytułu udzielanych pożyczek i rozliczania dotacji na pokrycie kosztów oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.  Warunki badania sprawozdania finansowego w załączniku. Zapytanie dot. badanie bilansu
Skip to content