Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie prowadzi działalność od stycznia 1992 r. Przesłanką utworzenia Agencji była potrzeba posiadania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju regionalnego (restrukturyzacja gospodarki i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw), wyspecjalizowanej w realizacji rządowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie posiada bogate doświadczenie w realizacji szeregu usług wspierających powstawanie i rozwój głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W okresie ponad 25-letniej działalności Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ugruntowała swoją pozycję jako jedna z poważniejszych instytucji wspierających rozwój regionalny na terenie województwa wielkopolskiego.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie posiada na swoim koncie wiele zrealizowanych seminariów i konferencji oraz inicjatyw o charakterze lokalnym i regionalnym.

Od roku 2001 do 2008 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego, tj. instytucji, która na szczeblu regionalnym administrowała środkami unijnymi przeznaczonymi na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw.

Główna siedziba Agencji znajduje się na ul. Zakładowej 4 w Koninie

Ponadto Agencja posiada własne nieruchomości położone na ul. Makowej 8 w Koninie (Chorzeń) oraz na ulicy Dworcowej.

 


Archiwum zmian:

Skip to content