Oglądasz starą wersję tego posta, z 21 czerwca 2017 o 14:08:14. zobacz poniżej różnice między tą wersją a aktualna wersja.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie prowadzi działalność od stycznia 1992 r. Przesłanką utworzenia Agencji była potrzeba posiadania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju regionalnego (restrukturyzacja gospodarki i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw), wyspecjalizowanej w realizacji rządowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie posiada bogate doświadczenie w realizacji szeregu usług wspierających powstawanie i rozwój głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W okresie ponad 25-letniej działalności Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ugruntowała swoją pozycję jako jedna z poważniejszych instytucji wspierających rozwój regionalny na terenie województwa wielkopolskiego.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie posiada na swoim koncie wiele zrealizowanych seminariów i konferencji oraz inicjatyw o charakterze lokalnym i regionalnym.

Od roku 2001 do 2008 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego, tj. instytucji, która na szczeblu regionalnym administrowała środkami unijnymi przeznaczonymi na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw.

Główna siedziba Agencji znajduje się na ul. Zakładowej 4 w Koninie

Ponadto Agencja posiada własne nieruchomości położone na ul. Makowej 8 w Koninie (Chorzeń) oraz na ulicy Dworcowej.

 


Archiwum zmian:


Zmiany:

21 czerwca 2017 o 14:08:14Bieżąca wersja
Treść
 Dodano:
 Dodano:
Skasowano: <p style="text-align: justify;">Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie prowadzi działalność od stycznia 1992 r. Przesłanką utworzenia Agencji była potrzeba posiadania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju regionalnego (restrukturyzacja gospodarki i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw), wyspecjalizowanej w realizacji rządowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie posiada bogate doświadczenie w realizacji szeregu usług wspierających powstawanie i rozwój głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.</p> Dodano:
<p style="text-align: justify;">Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie prowadzi działalność od stycznia 1992 r. Przesłanką utworzenia Agencji była potrzeba posiadania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju regionalnego (restrukturyzacja gospodarki i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw), wyspecjalizowanej w realizacji rządowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie posiada bogate doświadczenie w realizacji szeregu usług wspierających powstawanie i rozwój głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">W okresie ponad 25-letniej działalności Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ugruntowała swoją pozycję jako jedna z poważniejszych instytucji wspierających rozwój regionalny na terenie województwa wielkopolskiego.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;">W okresie ponad 25-letniej działalności Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ugruntowała swoją pozycję jako jedna z poważniejszych instytucji wspierających rozwój regionalny na terenie województwa wielkopolskiego.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie posiada na swoim koncie wiele zrealizowanych seminariów i konferencji oraz inicjatyw o charakterze lokalnym i regionalnym.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie posiada na swoim koncie wiele zrealizowanych seminariów i konferencji oraz inicjatyw o charakterze lokalnym i regionalnym.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Od roku 2001 do 2008 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego, tj. instytucji, która na szczeblu regionalnym administrowała środkami unijnymi przeznaczonymi na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Od roku 2001 do 2008 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie pełniła funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego, tj. instytucji, która na szczeblu regionalnym administrowała środkami unijnymi przeznaczonymi na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw.</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Główna siedziba Agencji znajduje się na ul. Zakładowej 4 w Koninie</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Główna siedziba Agencji znajduje się na ul. Zakładowej 4 w Koninie</p>
Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Ponadto Agencja posiada własne nieruchomości położone na ul. Makowej 8 w Koninie (Chorzeń) oraz na ulicy Dworcowej.</p>Bez zmian: <p style="text-align: justify;">Ponadto Agencja posiada własne nieruchomości położone na ul. Makowej 8 w Koninie (Chorzeń) oraz na ulicy Dworcowej.</p>
 Dodano: &nbsp;[/et_pb_ text]
 Dodano:
Skasowano: &nbsp;Dodano:

Uwaga: Można dodać spacje do tekstu porównawczego, aby lepiej zawijać linie.

Skip to content