Oferty pracy

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie poszukuje pracowników na następujące stanowiska:

Aplikację należy składać w terminie do: 31 października 2022 r. do godziny 15.00 elektronicznie na adres mailowy: arr@arrkonin.org.pl

Dodatkowe informacje:

  • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu), nie będą rozpatrywane;
  • kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
  • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.

Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie głównej ARR www.arrkonin.org.pl

Skip to content