Działalność ARR S.A. w Koninie obejmuje przede wszystkim:

  • realizację projektów i usług związanych z rozwojem regionalnym, rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w Wielkopolsce, częściowo lub całkowicie wspófinansowanych ze środków UE,
  • wspieranie mikro, małych i średnich firm (MSP) poprzez realizację usług informacyjnych, informacyjno-doradczych, rozwojowych,  szkoleniowych i finansowych w tym udzielanie dotacji na rozwój firmy i/lub podnoszenie kompetencji pracowników,
  • doradztwo finansowe w tym: pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, opracowywanie dokumentacji kredytowej, pożyczkowej i dotacyjnej,
  • pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców,
  • organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji o tematyce istotnej dla rozwoju regionalnego i lokalnego,
  • współpracę z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju regionalnego,
  • współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z rozwojem regionalnym i rozwojem przedsiębiorczości,
  • promowanie współpracy regionów, instytucji i przedsiębiorstw za zagranicą,
  • wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą.


Archiwum zmian:

Skip to content