Działalność ARR S.A. w Koninie obejmuje przede wszystkim:

 • realizację projektów i usług związanych z rozwojem regionalnym, rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w Wielkopolsce, częściowo lub całkowicie wspófinansowanych ze środków UE,
 • wspieranie mikro, małych i średnich firm (MSP) poprzez realizację usług informacyjnych, informacyjno-doradczych, rozwojowych,  szkoleniowych i finansowych w tym udzielanie dotacji na rozwój firmy i/lub podnoszenie kompetencji pracowników,
 • doradztwo finansowe w tym: pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, opracowywanie dokumentacji kredytowej, pożyczkowej i dotacyjnej,
 • pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców,
 • organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów i konferencji o tematyce istotnej dla rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • współpracę z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju regionalnego,
 • współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z rozwojem regionalnym i rozwojem przedsiębiorczości,
 • promowanie współpracy regionów, instytucji i przedsiębiorstw za zagranicą,
 • wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą.


Archiwum zmian:

 • 2017-06-21 @ 14:06:12 [aktualna wersja] przez Iwona Kurzawińska
 • 2017-06-21 @ 14:06:12 przez Iwona Kurzawińska
Skip to content