Oglądasz starą wersję tego posta, z 2021-02-17 @ 11:18:54. zobacz poniżej różnice między tą wersją a aktualna wersja.


Archiwum zmian:


Zmiany:

2021-02-17 @ 11:18:54Bieżąca wersja
Treść
Skasowano:
<ul>
Dodano:
<ul>
Skasowano: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/ZAL.NR_.1.SCHEMAT- ORGANIZACYJNY-ARR-S.A.-W- KONINIE.pdf" rel="attachment wp-att-638 noopener noreferrer" target="_blank">Schemat organizacyjny ARR S.A. w Koninie (pobierz) </a></li> Dodano: <li><a href="https:/ /bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2024/ 02/SCHEMAT-ORGANIZACYJNY- 01.01.2024-R.pdf" rel="attachment noopener wp-att-928" target="_blank">01.01.2024 r. - Schemat organizacyjny ARR S.A. w Koninie (pobierz).</a></li>
 Dodano: <li>16.12.2022 r. - <a href="https:/ /bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2023/ 04/Schemat-16.12.2022.pdf">Schemat organizacyjny ARR S.A. w Koninie (pobierz)</a></li>
Bez zmian: </ul>[/et_pb_ text][/et_pb_ column][/et_ pb_row] Bez zmian: </ul>[/et_pb_ text][/et_pb_ column][/et_ pb_row][/et_pb_section]

Uwaga: Można dodać spacje do tekstu porównawczego, aby lepiej zawijać linie.

Skip to content