Oglądasz starą wersję tego posta, z 2022-06-24 @ 10:52:05. zobacz poniżej różnice między tą wersją a aktualna wersja.


Archiwum zmian:


Zmiany:

2022-06-24 @ 10:52:05Bieżąca wersja
Treść
Skasowano:
<ul>
Dodano:
<ul>
 Dodano: <li><a href="https:/ /bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2023/ 06/Sprawozdanie_ Finansowe_ARR_ SA_za_2022.pdf" rel="attachment noopener wp-att-887" target="_blank" >Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2022 rok</a><a href="https:/ /bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Sprawozdanie_ Finansowe_za- 2021_z-Inf_dodatkowa.pdf" rel="attachment noopener wp-att-773" target="_blank"></a></li>
Bez zmian: <li><a href="https:/ /bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Sprawozdanie_ Finansowe_za- 2021_z-Inf_dodatkowa.pdf" rel="attachment noopener wp-att-773" target="_blank" >Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2021 rok</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2022/ 06/Sprawozdanie_ Finansowe_za- 2021_z-Inf_dodatkowa.pdf" rel="attachment noopener wp-att-773" target="_blank" >Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2021 rok</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Sprawozdanie- finansowe_2020_ wersja-z-xml.pdf" rel="attachment noopener wp-att-711" target="_blank" >Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2020 rok</a></li>Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Sprawozdanie- finansowe_2020_ wersja-z-xml.pdf" rel="attachment noopener wp-att-711" target="_blank" >Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2020 rok</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/bilans2019.pdf" rel="attachment wp-att-568 noopener noreferrer" target="_blank" >Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2019 rok</a></li>Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/bilans2019.pdf" rel="attachment wp-att-568 noopener noreferrer" target="_blank" >Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2019 rok</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Sprawozdanie- finansowe-za- 2018-rok.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2018 rok</a></li>Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Sprawozdanie- finansowe-za- 2018-rok.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2018 rok</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Sprawozdanie- Finansowe-za- 2017-rok.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2017 rok</a></li>Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Sprawozdanie- Finansowe-za- 2017-rok.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2017 rok</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2017/ 06/sprawozdanie- finansowe-2016.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2016 rok</a></li>Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2017/ 06/sprawozdanie- finansowe-2016.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2016 rok</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2017/ 06/sprawozdanie- finansowe-2015.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2015 rok</a></li>Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2017/ 06/sprawozdanie- finansowe-2015.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2015 rok</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2017/ 06/sprawozdanie- finansowe-2014.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2014 rok</a></li>Bez zmian: <li><a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2017/ 06/sprawozdanie- finansowe-2014.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sprawozdanie finansowe ARR S.A. w Koninie za 2014 rok</a></li>
Bez zmian: </ul>[/et_pb_ text][/et_pb_ column][/et_ pb_row] Bez zmian: </ul>[/et_pb_ text][/et_pb_ column][/et_ pb_row][/et_pb_section]

Uwaga: Można dodać spacje do tekstu porównawczego, aby lepiej zawijać linie.

Skip to content