I. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza do składania ofert po przez Bazę Konkurencyjności:

BRAK ZAPYTAŃ

 

Archiwum

1. Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń biurowych spółki prawa handlowego pod firmą Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

2. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

3. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i kserokopiarek.

4. Sukcesywna dostawa paliwa płynnego.

5. Sukcesywna dostawa środków czystości, chemi gospodarczej i artykułów higienicznych.

6. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i papierniczych.

7. Świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej oraz pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych.

8. Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych oraz pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Sukcesywna dostawa paliwa płynnego.

II. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza do składania ofert:

BRAK ZAPYTAŃ

Archiwum

1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania nadanych przez Zamawiającego przesyłek pocztowych oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów, zwrotu potwierdzeń odbioru oraz usług odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego na rzecz spółki pod firmą Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Załączniki:

Załączniki nr 1-5 oraz 7

Załącznik nr 6

Załącznik nr 8_wzór umowy

Odpowiedź na pytania

Załącznik nr 8 wzór umowy po zmianie

2.  Świadczenie usług tłumaczenia ustnego rozmów polsko-angielskich i angielsko-polskich dla spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w 2023 roku

Załącznik: Formularz Ofertowy.doc

3. Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń w budynkach przy ulicy Okólnej 59 oraz Makowej 8

4 .Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia stałej i kompleksowej obsługi prawnej na rzecz ARR S.A. w Koninie

ARR_zapytanie ofertowe_z załącznikami_11.08.2021

Zapytanie ofertowe w sprawie sukcesywnej dostawy, polegającej na zakupie paliwa płynnego: PB95 (E5) i ON (B7) do pojazdów służbowych ARR

ARR_zapytanie ofertowe_z załącznikami_21.05.2021

Skip to content