Oglądasz starą wersję tego posta, z 2019-08-28 @ 07:41:37. zobacz poniżej różnice między tą wersją a aktualna wersja.

Szanowni Państwo, Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na:    Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem rezerw na należności z tytułu udzielanych pożyczek i rozliczania dotacji na pokrycie kosztów oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.  Warunki badania sprawozdania finansowego w załączniku. Zapytanie dot. badanie bilansu


Archiwum zmian:


Zmiany:

2019-08-28 @ 07:41:37Bieżąca wersja
Treść
 Dodano: <!-- wp:divi/placeholder -->
 Dodano:
Skasowano: Szanowni Państwo,Dodano:
 Dodano:
Szanowni Państwo,
Bez zmian: Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na:Bez zmian: Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na:
Bez zmian: <strong>   </strong><strong> Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem rezerw na należności z tytułu udzielanych pożyczek i rozliczania dotacji na pokrycie kosztów oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.</strong>Bez zmian: <strong>   </strong><strong> Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem rezerw na należności z tytułu udzielanych pożyczek i rozliczania dotacji na pokrycie kosztów oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.</strong>
Bez zmian: <strong> </strong>Warunki badania sprawozdania finansowego w załączniku.Bez zmian: <strong> </strong>Warunki badania sprawozdania finansowego w załączniku.
Skasowano: <a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zapytanie- dot.-badanie- bilansu.pdf">Zapytanie dot. badanie bilansu</a> Dodano: <a href="http:// bip.arrkonin.org.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/zapytanie- dot.-badanie- bilansu.pdf">Zapytanie dot. badanie bilansu</a>[/ et_pb_text][/ et_pb_column]
 Dodano:
 Dodano:
 Dodano: <!-- /wp:divi/placeholder -->

Uwaga: Można dodać spacje do tekstu porównawczego, aby lepiej zawijać linie.

Skip to content