AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W KONINIE poszukuje kandydata na stanowisko:

Główny Księgowy/Główna Księgowa

Wymiar etatu: 1

Zakres obowiązków:

 • samodzielne prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • nadzorowanie spraw kadrowych i płacowych w Spółce
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzenia sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów Spółki, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby organów Spółki oraz podmiotów zewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (np. US, ZUS, GUS, banki, itp.)
 • sporządzenie i nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych (PIT, CIT, VAT)
 • udział w budżetowaniu i przygotowywaniu finansowych informacji zarządczych
 • przygotowywanie planów finansowych
 • prowadzenie spraw windykacyjnych spółki
 • sporządzanie analiz scoringu udzielanych przez Spółkę pożyczek

Wymagania niezbędne:

 • 2 lat doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego/-ej w spółce kapitałowej
 • wykształcenie wyższe
 • szeroka wiedza z zakresu rachunkowości
 • doświadczenie w rozliczaniu i księgowaniu projektów unijnych
 • praktyczna wiedza z zakresu prawa podatkowego, bilansowego, regulacji ZUS
 • biegła znajomość środowiska MS Office, szczególnie programu MS Excel
 • dobra znajomość programów: Comarch Optima ERP, Płatnik
 • znajomość zagadnień funkcjonowania spółek prawa handlowego
 • samodzielność w identyfikacji problemów i ich rozwiązywaniu
 • inicjatywa w udoskonalanie procesów sprawozdawczych
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych
 • zdolności analityczne
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Dodatkowymi atutami będą:

 • uprawnienia biegłego rewidenta
 • posiadanie Certyfikatu ACCA
 • doświadczenia w zakresie prawa instrumentów finansowych
 • znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • własne stanowisko pracy (samodzielne biuro, komputer, telefon itp.)
 • możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania wiedzy i umiejętności
 • odpowiedzialną pracę na ciekawym i rozwojowym stanowisku
 • miłą i przyjazną atmosferę w pracy

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (świadectwa pracy, zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 • własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin”

Aplikacje należy składać w terminie do: 7 września 2017 r.  pod adresem:

Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin lub na adres e-mail: arr@arrkonin.org.pl

Dodatkowe informacje:

 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do siedziby Spółki), niezawierające numeru ogłoszenia nie będą rozpatrywane
 • kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji
 • informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej BIP bip.arrkonin.org.pl oraz na stronie głównej ARR www.arrkonin.org.pl


Archiwum zmian:

Skip to content