Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych;

  • nieczystości stałych mieszanych z kontenera o pojemności 1,00 m3– raz w tygodniu,
  • nieczystości segregowanych typu makulatura o poj. kontenera 1,00 m3 – raz w tygodniu,
  • nieczystości segregowanych typu plastic o poj. kontenera 1,00 m3 – raz na dwa tygodnie.

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.

W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia; od dnia 1 stycznia 2018 r do 31 grudnia 2018 r.

Miejsce odbioru odpadów komunalnych : Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ul. Makowa 8, 62-510 Konin.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 29 grudnia 2017 do godziny 1200 osobiście, pocztą pod adresem; Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, bądź na adres e-mail: zaneta.lukasik@arrkonin.org.pl,


Archiwum zmian:

Skip to content