Oglądasz starą wersję tego posta, z 2020-12-28 @ 14:20:09. zobacz poniżej różnice między tą wersją a aktualna wersja.

Szanowni Państwo, Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na:    Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 i 2020 rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem rezerw na należności z tytułu udzielanych pożyczek i rozliczania dotacji na pokrycie kosztów oraz sporządzenie opinii wraz z raportem.  Warunki badania sprawozdania finansowego w załączniku. Zapytanie dot. badanie bilansu


Archiwum zmian:


Zmiany:

Nie ma różnic między wersją 2020-12-28 @ 14:20:09 a aktualną wersją.

Skip to content